Voor mij staat Ray symbool voor de samensmelting tussen mens en technologie. Optische tekenherkenning (OCR), spraaksynthese en nog meer innovatieve producten heeft Ray uitgevonden en ontwikkeld. Hij laat een prachtig toekomstbeeld zien in zijn boeken waarin technologische vooruitgang zich exponentieel ontwikkeld en de menselijke capaciteiten navenant toenemen doordat er een optimale vorm van synergie tussen mens en machine wordt bereikt.

boek: http://singularity.com/