Deze Amerikaanse socioloog en urbane wetenschapper heeft vele best sellers en publicaties op zijn naam staan. Zo heeft hij publicaties over wat Richard noemt de “Creative Class”. Deze “Creative Class” is volgens hem de groep mensen die innovatieve beroepen uitoefenen. Wat ik erg mooi vindt, is dat Amsterdam op basis van die publicaties, maatregelen heeft getroffen om de stad aantrekkelijker te maken voor creatieve beroepen.

Film: Richard laat hier zien hoe innovatie en creativiteit bijdragen aan een duurzamere economie: